Kto patrí do skupiny OTP?

Kto patrí do skupiny OTP?


Namiesto pôvodného Covid automatu, ktorý platil od začiatku februára 2021 prichádza nový s názvom Covid automat v4. Dôležitou zmenou bude rozdelenie do skupín, podľa ktorých budú zavedené opatrenia.

 

 

Päť stupňov – farieb: Žltú a ružovú farbu vyradili

Okresná charakteristika 7 dňová incidencia
Monitoring (zelená farba) Rast: (0-10)
Pokles: (0-20)
Ostražitosť (oranžová farba) Rast: (10-50)
Pokles: (20-150)
1. stupeň ohrozenia (červená farba) Rast: (50-150)
Pokles: (150-300)
2. stupeň ohrozenia (bordová farba) Rast: (150-250)
Pokles: (300-500)
3. stupeň ohrozenia (čierna farba) Rast: (250 a viac)
Pokles: (menej ako 500)

Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: základ, OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo kompletne zaočkovaní.

Tri hlavné skupiny:

  1. Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
  2. Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne Očkované, Testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 Prekonali za ostatných 180 dní.
  3. Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Faktory pre výpočet v akej farbe sa nachádza okres:

  • 7 dňová incidencia v danom okrese, do úvahy sa berú všetky testy – aj PCR, aj antigén.
  • Zaočkovanosť okresu, konkrétne počet zaočkovaných nad 50 rokov veku.
    Ak je nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň lepšie, za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom k lepšiemu nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto skupiny ľudí v okrese.
  • Lokálny epidemiológ na RÚVZ má možnosť výsledné skóre pozmeniť o jeden stupeň nahor (tmavšia farba), alebo nadol (svetlejšia farba), pri zmene sa vyžaduje písomné zdôvodnenie, ktoré je uverejnené.
  • Vývoj je hodnotený s predchádzajúcim týždňom, do prísnejšej farby môže prejsť okres okamžite – z týždňa na týždeň, k lepšej farbe treba potvrdenie nasledujúceho týždňa.
  • Susedné okresy sa nemôžu líšiť o viac ako 1 stupeň, okolité okresy sa prispôsobia farbe rizikovejšieho okresu, aby rozdiel medzi nimi bol maximálne 1 stupeň oproti kalkulovanej úrovni rizika.
Späť na zoznam článkov