Ochrana súkromia

Práva a povinnosti


Zásady spracovania osobných údajov

V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame Vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o Vašich právach s týmto súvisiacich.

Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s dôslednou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu.

Tieto informácie si, prosíme, pozorne prečítajte. Vždy, keď od Vás získavame Vaše osobné údaje, odkazujeme sa na tieto zásady a umožňujeme Vám si tieto zásady prečítať. Snažili sme sa o to, aby tieto zásady boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu bolo niečo nejasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou alebo pripomienkou, radi Vám kedykoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Tieto zásady sú účinné od 16. mája 2018.

Kontaktné údaje Poráč Parku:
Adresa: Poráčska Dolina
Telefón: +421 905 794 705
E-mail: recepcia@poracpark.sk
Prevádzková doba: Po – Pia od 9:00 do 22:00

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

1. Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);

Osobný údaj: všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možní priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, uskutočňuje spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webových stránok poracpark.

Spracovávateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ alebo „partner“);

Webové stránky: webové stránky dostupné na www.poracpark.sk

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, riešenie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradzovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a s cieľom lepšieho zamerania marketingových aktivít. Ak si prehliadate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?

Poráč Park spracúva nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď.;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívaní našich služieb;

3. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám odovzdáte napr. pri objednávke našich služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletteru. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom;

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že si prehliadate naše webové stránky. Typicky ide o:

 • cookies
 • webová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky;
 • IP adresa;
 • datum prístupu a doba prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť poracparkom spracovávané pre nasledujúce účely:

Plnenie zmluvného vzťahu: 

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.
• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je učená dobou trvania Vášho súhlasu. •

 

Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy:

• Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky alebo služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala len tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach.

• Účel: eyerim sa vždy snaží o zlepšovanie kvality svojich služieb a Vašich lepších zážitkov. Na vývoj nových výrobkov a služieb a zlepšovanie tých súčasných dochádza pomocou zisťovania potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité výrobky alebo služby a texty a pod.
V súvislosti s prehliadaním našich webových stránok ďalej spracovávame informácie o návštevnosti, čítanosti, počtu prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky, čas strávený na stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné alebo menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás užívateľsky prívetivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte evidentný záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.
V spolupráci s partnermi zaisťujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako naše webové stránky používate, a získať súhrnné štatistiky. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, dĺžka Vašej návštevy, zobrazené stránky a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach alebo v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových stránok. Taktiež môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene zaisťovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cielené reklamy.
Pokiaľ nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov Vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takýchto technológií, alebo Vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania na webových stránkach je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným zaujmem na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uskutočňovať analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session cookies). Tieto sa spracovávajú, pokiaľ je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Viac sa o dobe uložení cookies môžete dočítať v časti Cookies.

Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier

• Účel: z čas na času uskutočňujeme zákaznícku súťaž, podľa parametrov danej súťaže spracovávame aj Vaše osobné údaje. Typicky ide o Vašu e-mailovú adresu a meno a priezvisko.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel uskutočňovania zákazníckej súťaže a doručovania výhier je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa zúčastniť zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zákazníckej súťaže.

Ochrana našich práv, majetku alebo bezpečia alebo práv, majetku alebo bezpečia ďalších osôb:

• Účel: Údaje o tom, ako naše webové stránky používate, alebo údaje o Vašich objednávkach môžeme využiť na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov, zneužitia, protiprávneho použitia a porušenia našich obchodných podmienok, ako aj na to, aby sme splnili rozhodnutie súdu alebo ďalších orgánov činných v trestnom konaní, orgánov štátnej správy alebo podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel ochrany našich práv, majetku alebo bezpečia alebo práv, majetku alebo bezpečia ďalších osôb je odôvodnené plnením zákonných povinností, prípadne našim oprávneným záujmom na ochrane našich práv, majetku alebo bezpečia alebo práv, majetku alebo bezpečia ďalších osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je 4 roky od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. 4 roky od ich získania.

Plnenie ostatných právnych povinností:

• Účel: Medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré musíme plniť, patrí napr.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia ostatných právnych povinností je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.

• Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi.

5. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše výrobky a služby. Okrem našich zamestnancov musíme Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
• Partneri, ktoré pre nás zaisťujú prepravu výrobkov
• Aby sme Vám mohli dodávať naše výrobky, využívame služby dopravcov.
• Partneri, ktorým poskytujeme údaje s cieľom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií
• Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí uskutočňujú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.
• Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame

– poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
– poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
– poskytovatelia analytických služieb,
– poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
– poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
– prevádzkovatelia sociálnych sietí,
– poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
– poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov,
– partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri usporadúvaní konferencií, seminárov a iných akcií.

• Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu
• Na prezentovanie a propagáciu našich služieb využívame marketingové agentúry, ktorým pre presnejšie cielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú k tomu potrebné.
• Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku pri návšteve našich webových stránok Vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať služby, zasielať Vám pripomenutia objednávok ponechaných v nákupnom košíku. Všetky tieto služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky na našom webe klikáte a aké informácie ste nám poskytli.
• Na zaistenie, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame Vaše osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
• Orgány verejnej správy
• Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak učiniť.
• Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (Polícia, štátne zastupiteľstvá a súdy) alebo finančné úrady.
• Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale len náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

6. Sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ?

Ak odovzdávame osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európsku úniu – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) 7. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8. Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môžeme Vám účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.
• Právo na prístup k osobným údajom
Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.
• Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov.

10. Kde je možné sa o spracovaní osobných údajov a súkromí na internete dozvedieť viac?

Nastavenia prehliadača a nastavenia cookies:
Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez Vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti nápovede prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
Navštíviť môžete tiež www.youronlinechoices.com (českyslovensky), www.allaboutcookies.org (anglicky) alebo www.aboutads.info (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme. Budete musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadení, na ktoré sa má váš nesúhlas vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť na cookies, budete možno musieť v prípade vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipédii: cssk.wikipedia.org (slovensky).

11. Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, uskutočníme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo nerýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.